MENU

Cégalapítás

Vállaljuk Ltd-k (Limited Company) alapítását, könyvelését:

 • regisztráció, bejegyeztetés
 • könyvelés
 • adózás
 • előírások tisztázása
 • hivatali ügyintézés, levelezés

Mit jelent a Limited Company (Ltd)?

A magyarországi korlátolt felelősségü társaság angliai megfelelője. Az angliai vállalkozás elindításának vagy a szerződéses munkavégzésnek (Contractor) egyik elterjedt módja a Limited Company (rövidítve Ltd) alapítása, amelynek tulajdonlása jelentős adóelőnyökkel is járhat. Bejegyzése az Egyesült Királyság Cégbíróságánál (Companies House) történik. A Limited Company alapítása és bejegyzése a cégbíróságnál akár egy napon belül is megtörténhet. Irodánk személyes konzultáció keretében segít eligazodni a cégalapítás körüli teendőkben.

Self-Employed vagy Limited Company?

Az Egyesült Királyságban működő kisvállalkozások körében a legelterjedtebb működési formák az egyéni vállalkozó (Self-Employed) és a Kft (Limited Company – rövidítve Ltd). Ezek főbb előnyeit és hátrányait a következő összesítés tartalmazza:

Self-Employed

 • – magasabb közterhek (+9% National Insurance)
 • – teljes felelősség
 • – egyszemélyes vállalkozási forma
 • – presztízs szempontból kevésbé kedvező, az egyéni vállalkozó nem cég
 • + alacsony könyvelési költség (£150-200/év)
 • + kevesebb papírmunka, egyetlen adóbevallás évente

Limited Company

 • + kedvezőbb adózás (kevesebb National Insurance)
 • + korlátozott felelősség
 • + társas vállalkozási forma (több tag is lehet)
 • + presztízs szempont: komolyabb megítélés az ügyfelek és az üzleti partnerek részéről
 • – magasabb könyvelési költségek (£600-£1,500/év)
 • – havi-, negyedéves- és éves bevallások

Adózási előny: a jövedelmet alacsonyabb adókulcsú osztalék formájában is ki lehet venni a cégből járulékfizetés nélkül.

Felelősség kérdése: a felelősség alapvetően a Limited Company-é, nem a vállalkozóé

Társas vállalkozási forma: hivatalosan rögzíti a tulajdon- és felelősségviszonyokat több tagú vállalkozás esetén

Presztízs szempontok: az egyéni vállalkozóhoz képest komolyabb megítélés a megbízók és üzleti partnerek részéről

Üzletrészek átruházhatósága: a vállalkozás egy része vagy egésze eladható az üzletrészek eladásával

Kinek ajánlott a Limited Company?

 • több tulajdonos vág bele egy vállalkozásba és ezt szeretnék hivatalosan papíron is rögzíteni
 • a vállalkozás (vagy vállalkozó) éves adóköteles nyeresége meghaladja a £30,000-ot
 • a leendő ügyfelek, ill. megbízók szívesebben adják a munkát egy Limited Company-nak mint egy Self-Employed vállalkozónak (presztízs szempont érvényesülése)
 • felmerül a későbbiekben új üzlettársak belépése az üzletrészek egy részének átadásával

Milyen nehézségek merülhetnek fel Ltd alapításnál?

Bankszámlanyitás: az új Ltd-k üzleti bankszámlanyitását a bankok néha meglehetősen mostohán kezelik. Fontos tudnivaló, hogy az angliai üzleti bankszámlanyitás kreditellenőrzéshez kötött.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bankok az összes tulajdonos és az összes igazgató személyét ellenőrzik. Amennyiben több évre visszamenő megnyugtató angliai banki múltat találnak az érintett személyeknél úgy a bankszámlanyitás általában gyorsan megtörténik, ám ha nem áll rendelkezésre elegendő angliai adat úgy a számlanyitás hónapokig elhúzódhat, illetve sikertelen is lehet, ugyanis a bankok nem kötelesek megnyitni a számlát. Különösen fennáll ez a probléma magyarországi lakhelyű személyek esetében.

VAT regisztráció: a vat regisztráció problémája hasonló a bankszámlanyitás nehézségeihez, itt sem kötelesek megadni a regisztrációt addig, amíg minden általuk kért iratot be nem mutatunk. Ebben az esetben az Adóhivatal szeretné tisztán látni a cég működési körülményeit, különös tekintettel a cég tevékenységének valódiságára és működési helyének létezésére. Erre az áfa-csalások visszaszorítása miatt van szükség és ennek érdekében bármilyen adatokat vagy iratokat bekérhetnek a céggel vagy az igazgatókkal kapcsolatban.

A Limited Company-t felügyelő hatóságok

A Limited Company esetében az ügyvezető felelőssége a szükséges pénzügyi kimutatások elkészítése, a vonatkozó határidőkre a törvényileg előírt adóbevallások elkészítése és az adók megfizetése az illetékes adóhatóságoknak. A Limited Company alapvetően két hatósággal van kapcsolatban:

 1. Adóhatóság (Her Majesty’s Revenue & Customs – HMRC): az adó és adójellegű kötelezettségeket kezeli, ideértve az adóbevallások feldolgozását és az adó megfizetését is; valamint a járulékokat.
 2. Cégbíróság (Companies House – CH): az Egyesült Királyság területén bejegyzett társaságok nyilvántartása a feladata, továbbá az éves beszámolók letéti őrzését is ellátja.

A Limited Company működése

Az Ltd-t érintő adónemek:

 • Corporation Tax (CT): Társasági adó (nyereségadó), ami a cég éves nyeresége után fizetendő.
 • Value Added Tax (VAT): Általános forgalmi adó (áfa), ami a cég bevételei után fizetendő a nyereségtől függetlenül.
 • Pay As You Earn (PAYE) tax: Személyi jövedelemadó.  Az alkalmazottak fizetéséből vonandó.
 • Primary Class1 National Insurance: Munkavállalói járulék (TB) (employee NI)- az alkalmazottak fizetéséből levonandó járulék bizonyos jövedelemhatárok között.
 • Secondary Class1 National Insurance: Munkáltatói járulék (TB) (Employer NI)- az alkalmazottak fizetése után fizetendő járulék bizonyos jövedelemhatárok között.
 • Construction Industry Scheme (CIS): Csak az építőiparban létező adóelőleg levonási rendszer.
 • Self Assessment (SA) tax: Személyi jövedelemadó bevallás cégtulajdonosoknak, illetve igazgatóknak általában magasabb összegű osztalék kifizetése esetén.
Cégalapításnál felmerülő könyvelési kérdések:
 • Valóban szükségem van-e egy Limited Company-re vagy elegendő a Self-Employed vállalkozás?
 • Szüksége lesz-e a vállalkozásnak PAYE munkáltatói regisztrációra?
 • Szüksége lesz-e a vállalkozásnak VAT regisztrációra és eu-s adószámra?

A cégalapítás menete, kezdeti teendők

1

Cégnév választása

Néhány korlátozástól eltekintve bármilyen név választható, ami még nem foglalt. A cégneveket a Companies House (angol cégbíróság) weboldalán lehet leellenőrizni. A korlátozások közé tartoznak a védett márkanevek (pl. Nike), illetve bizonyos szavak, pl. International, Holding vagy UK , amelyek használata külön egyeztetést igényel.

2

Székhely kiválasztása

Fontos tisztázni, hogy az angliai cégeknél 2 féle cím létezik:

Székhely (registered address): a cég hivatalos címe, ami amolyan értesítési címként működik, ahol átveszi a cég a neki küldött hivatalos leveleket. Sok esetben ez az igazgató lakcíme vagy egy könyvelőiroda címe. Bár jogilag semmi sem tiltja, hogy lakcím legyen, bérelt lakásoknál a bérleti szerződés sok esetben kizárja ezt. Ilyen esetekben székhelyszolgáltatást lehet igénybevenni ezzel foglalkozó szolgáltatóknál (pl. www.registeredaddress.co.uk).

Tényleges működés helye (place of business): ahol a cég ténylegesen működik. Gyakran a cég által működtetett üzlethelyiség vagy iroda, otthonról működtetett cégeknél a lakás.

3

Cégbejegyzés a Cégbíróságnál

Amennyiben az adatok rendben vannak általában 1 napon belül megtörténik a cégbejegyzés. Pénzmosási előírások miatt a cégben érintett személyektől (tulajdonosok és igazgatók) a következő dokumentumok bemutatása és másolata szükséges:

Fényképes igazolvány: ez lehet útlevél vagy személyi igazolvány

Lakcímet igazoló papírok: ez lehet saját névre szóló közüzemi számla, bankszámlakivonat vagy Council Tax levél. Nem megfelelő a telefonszámla (vezetékes sem), az internet számla és az Adóhivatal vagy más hivatalok levelei sem.

4

Bankszámlanyitás

A céges bankszámlanyitás intézése a cégvezető feladata. Első lépésben minden banknál időpontot kell kérni. A bankszámlanyitásnál a cégben szereplő összes személynek (tulajdonosok és igazgatók) jelen kell lenni. A következő iratok bemutatása szükséges:

a cégbejegyzést igazoló Certificate of Incorporation irat

fényképes igazolvány: útlevél vagy személyi igazolvány – ugyanúgy, mint a banknál

lakcímet igazoló papírok: közüzemi számla, bankszámlakivonat vagy Council Tax levél – ugyanúgy, mint a banknál

5

Kötelező adóhivatali regisztráció – Corporation Tax

A Cégbíróság automatikusan átküldi a cég adatait az Adóhivatal társasági adó részlegének (HMRC Corporation Tax), akik a cégalapítás után általában 2 héten belül elküldik a cég társasági adószámát (Corporation tax reference) a cég székhelyére.

6

Kötelező adóhivatali regisztráció – Director Self Assessment

A cégvezetők kötelesek évente részletes adóbevallást leadni, amihez előbb regisztrálniuk kell magukat az Adóhivatalnál.

7

További adóhivatali regisztrációk – PAYE, VAT, CIS

Ezek a regisztrációk nem minden esetben kötelezők, de a legtöbb cég életében előbb-utóbb eljön az az idő, amikor  szükségessé válnak.

PAYE: alkalmazottak bejelentéséhez és az igazgatók TB viszonyának rendezéséhez szükséges, de még ilyenkor sem minden esetben kötelező.

VAT: £85,000 árbevétel eléréséig ugyan nem kötelező, de nemzetközi működés esetén sokszor szükség van rá.

CIS: építőipari vállalkozásoknál van rá szükség.

8

Online regisztrációk az adóhivatali ügyintézéshez – CT, PAYE, VAT, CIS

Ez gyakorlatilag a magyar ügyfélkapu angliai megfelelője. A legtöbb bevallást ma már csak elektronikus úton lehet beadni az Adóhivatal online rendszerén keresztül. Ehhez előbb adónemenként külön-külön regisztráció szükséges, aminek az elindítása után az Adóhivatal postán kódokat küld ki a cég címére, amiket 28 napon belül be kell írni az online rendszerbe. Általában a könyvelő intézi.

Egyéb teendők

Fejléces levélpapír

Az Egyesült Királyságban nem kötelező a bélyegző használata, helyette a cégek által kiállított iratok valódiságát a cég egyedi fejléces levélpapírja igazolja, ezért szükséges ennek megtervezése, elkészíttetése.

Kötelező felelősségbiztosítás (Public Liability Insurance)

A cég által végzett tevékenységtől függően sok esetben kötelező a cégeknek általános felelősségbiztosítást kötni a működés közben okozott esetleges károk rendezésére. Online megköthető különböző internetes biztosítási oldalakon (pl. www.hiscox.co.uk)

Működési engedély

A cég által végzett tevékenységtől függően sok esetben kötelező működési engedélyt kérni a helyi önkormányzattól (Council), illetve egyéb hivatalok engedélyei is szükségesek lehetnek. Azt, hogy milyen engedélyek szükségesek egy adott tevékenységhez  az angol kormány által működtetett internetes oldalon lehet megnézni:  https://www.gov.uk/licence-finder

Adatvédelmi regisztráció (ICO registration)

Minden olyan vállalkozás számára kötelező, akik működésük közben hozzájutnak mások személyes adataihoz és tárolják, kezelik azokat. Ide sorolandó többek között minden olyan cég, ami alkalmazottakat foglalkoztat,  interneten értékesítve postai címekre küld csomagokat, vagy weboldalán bankkártyás fizetést fogad el.

envelope-o map heart star user check close home clock-o comments phone truck building-o compass attachment clock info lifebuoy light-bulb location map phone